<< Gabh siar

Ár Scéalta Sraith 2


<< Breathain trín leabhar >>


Ní staonann eachtraí Choilm agus a mhadra, Oscar. Lean iad in Ár Scéalta Sraith 2! Cuireann na leabhra beaga ildaite Gaeilge seo léitheoireacht ghreannmhar den scoth ar fail do pháistí idir 4–7 bliain d’aois. Tá 10 leabhar sa tsraith.


Coinín Cásca
Cén fáth nach bhfuair Úna ubh Cásca? An bhfuil freagra ar an gceist seo ag Oscar?


Lá Fhéile Pádraig
Téann Oscar ar an mbaile le Lá Fhéile Pádraig a cheiliúradh. Ar a bhealach, faigheann sé amach go bhfuil Éirinn ag athrú agus tá sé thar a bheith sásta go bhfuil go leor cairde nua aige.


Gearradh Gruaige
Teastaíonn gearradh gruaige ó Cholm agus Oscar. Ach ní bhíonn aird ag ma bearbóirí ar na stíleanna gruaige atá á lorg acu. An dtaitneoidh torthaí obair na mbearbóirí leis an mbeirt?


Maith an Madra!
Cuireann fiacail scaoilte atá ag Úna gruaim uirthi. Ach nuair a bhualann liathróid de thimpist í, titeann an fiacail seo amach. Cén fáth an gcuireann cailliúint an fhiacail áthas ar Úna?


Oscar ag Obair
Tarraingíonn Oscar ar láthair a chuid oibre. Níl a fhios ag muintir an teaglaigh cá mbíonn sé ag dul ná céard a bhíonn ar siúl aige. An mbeidís sásta dá mbeadh an scéal iomlán acu?


Oscar agus an Sliotar
Freastalaíonn Oscar ar chluiche camógaíochta Úna. Milleann sé an cluiche nuair a bheireann sé greim nach scaoileann sé ar an tsliotar. Scórálann sé cúl, ach an bhfágann sé sin Úna sásta?


Oscar ar Oileán
Tugann Oscar aghaidh ar a chéad thuras farraige. Nuair a shroicheann an bad in bhfuil se ag taisteal oileán mara, tagann Oscar ar shaol eile a chuireann a shamhlaíocht ag rince.


Tart
Tá tart mór ar Oscar. Ach níl braon uisce ina bhabhlóg uisce féin, ná i mbabhlóg Racaí. Ní féidir leis uisce a aimsiú áit ar bith. Ach ansin smaoiníonn sé ar sheift chliste!


Dorchadas
Níl Oscar ag iarraidh dul go dtí an siopa le Colm. Ní féidir leis an gclann a intinn athrú. Cén fáth?


Peata Nua
Teastaíonn peata nua ó Cholm dá bhreithlá. Samhlaíonn Oscar peataí éagsúla a chuirfeadh uafás air dá mbronnfaí ceann acu ar Cholm. An mbeidh réiteach sásúil ar a chás?


Ar fáil ag Litríocht.com


Available from Litríocht.com
Chuile íomhá - Gliogáil lena méadú