<< Gabh siar

Ár Scéalta Sraith 1


<< Breathain trín leabhar >>


Lean eachtraí Choilm agus a mhadra, Oscar, sa tsraith mhealltach seo, Ár Scéalta. Cuireann na leabhra beaga ildaite seo léitheoireacht spreagúil ar fáil a chuirfidh áthas ar pháistí idir 4 agus 7 bliain d'aois. Tá 10 leabhar ar fad sa tsraith seo. Foilsithe i gcomhar le Coiscéim.

An Carnabhal
Tá áthas ar Oscar nuair a thagann an carnabhal go dtí an baile. Ach ansin feiceann sé é féin sa scáthán draíochta. An gcuireann an tOscar sa scáthán seo áthas nó alltacht air?

Cá bhfuil Oscar?
Tá Oscar á chuardach ag Colm ar fud an tí. Tagann sé an-chóngarach dó go minic. Ach fós féin, ní féidir leis Oscar a fheiceáil. Cén fáth?

Cluiche Cliste
Tá cluiche á imirt ag Úna agus Oscar. Tá Úna go maith. Ach an bhfuil Oscar níos fearr ná í?

Colm ag Eitilt
Suas sa spéir agus as go brách le Colm agus a bhalún dearg. Cén críoch a bheidh ar an aistear?

Cú Choilm
Cé hé an madra is fearr sa taispeántas? Tá a fhios ag Colm agus Oscar!

Déan Deifir
Tá Colm ag dul ar scoil. Ach tá sé mall. An féidir le hOscar agus clog imníoch é a bhrostú?

Eagla Oscair
Cuireann Oíche Shamhna eagla ar Oscar. Ní nach ionadh! Óir feiceann sé taibhsí, cailleacha, foghlaithe mara – agus rud níos measa fós.

Ocras Oscair
Tá ocras mór ar Oscar. Tá an chlann ag ithe a ndinnéir, agus tá seisean faoin mbord. Glacann siad trua d’Oscar, agus tugann siad cuid dá mbia dó. Ach fós féin, ní
bhíonn sé sásta.

Oscar Poscar
Seo céad Nollaig Oscair. Agus is é féin an féirín. Ach cé a gheobhaidh mar bhronntanas é?

Pianta Pianmhara
Níl fonn ar Oscar dul chuig an bpáirc le Colm. Mar tá Racaí, madra gránna nach maith leis, le dul ann freisin. Cumann sé leithscéalta. Ach an gcreidfidh Colm leithscéalta Oscair?


Ar fáil ag Litríocht.com
Chuile íomhá - Gliogáil lena méadú