<< Gabh siar

The Gael becomes Irish: An Unfinished Odyssey


Sa leath-chúpla seo dá The Broken Harp pléann Tomás Mac Síomóin laigí marfacha reatha na Gaeilge agus Gaeltachta i gcomhthéacs stair na hÉireann. Míníonn sé an chaoi ar tharla gur  bailiúchán ársaíochta é an Caighdeán Oifigiúil nach bhfeileann d’fhoghlaimeoirí. Déanann cur síos ar leagan simplithe den teanga atá bunaithe ar chaint reatha na Gaeltachta, a d’fheilfeadh do fhíor-riachtanaisí, an dalta. Ach, fiafraíonn sé, an bhfuil an meoin cóilínithe neadaithe chomh domhain sin sa bpobal Éireannach gur cuma leis feasta athbheoú ná athneartú theanga a sinsir?


ISBN-13: 979-8624192850    


Ar fáil ó Amazon.


amazonChuile íomhá - Gliogáil lena méadú