<< Gabh siar

Bean Árann/A Woman of Aran


Rith bua na filíochta ariamh le Direánaigh an tSrutháin. Cuireann cnuasach cumasach nua filíochta de chuid Mháire Áine Ní Dhireáin, neacht le Máirtín Ó Direáin, é foilsithe ag Nuascéalta Teoranta, leis an traidisún seo. Meabhraíonn líníocht Chathal Póirtéir tírdhreach Inis Mór dúinn. Soláthraíonn Tomás Mac Síomóin leaganacha Béarla de na dánta.  


Cuimsíonn dánta Bean Árann tréimhse a shíneann ón Inis Mór thraidisiúnta inar saolaíodh í, trí dhaichead bliain de dheoraíocht, go dtí gur fhill sí ar “áth a síolraithe”. Cuireann a cuid véarsaíochta na mothúcháin a bhaineann leis an an taithí seo uile in iúl, is tírdhreacha agus muirdhreacha Inis Mór mar chúlra go minic leo.


Ní leasc le Máire Áine Ní Dhireáin a ghabháil i ngleic fhileata leis an mothúchán ámh, bíodh sé dúisithe ag an ngrá, ag an mbás nó ag creaga Árann. Déanann sí a cuid féin de ghné stairiúil a timpeallachta, cé acu i Londain nó in Inis Mór di. Ní hé fearacht chuid mhór dá comhshaoránaigh nach cás leo, nó nach eol dóibh, stair ár gcine, ní cheileann sise an fhearg a chuireann an éagóir mhór a rinneadh ar ár sinsear uirthi. Le dánta Bean Árann, cuireann Máire Áine Ní Dhireáin a hainm le hainmneacha mhaithe móra phainteon liteartha Árann. 


ISBN-10: 1517232104 / ISBN-13: 978-1517232108


amazonChuile íomhá - Gliogáil lena méadú