<< Gabh siar

Llanto por la muerte de Art Ó Laoire/Caoineadh Airt Uí Laoire


Seo an chéad leagan Spáinnise, maille le bunleagan Caoineadh Airt Uí Laoghaire, an dán Gaeilge is clúití de chuid an 18ú Céad. Tá sé as cló le fada. Bhí sé ceaptha a bheith ina chaoineadh a n-aithriseofaí os comhair an phobail. Saothar de chúig mhír atá ann ina mbaintear feidhm as scoth na cumadóireachta, meadarachtaí éagsúla agus íomhánna cumachtacha le mór-bhrón agus croí-bhrú an fhile a chur in iúl. Feallmharú Airt Uí Laoghaire, uasal Gaelach as Iarthhar Chorcaí, sa mbliain 1773, atá faoi thrácht sa rí-shaothar máistriúil seo. De réir an traidisiúin, ba í Eibhlín Dubh, bean Airt, an t-éigeas a chum an t-ómós léanmhar seo dá céile grámhar. Cuireann réamhrá dhátheangach, i Spáinnis agus i nGaeilge, maille le nótaí cuimsitheacha i Spáinnis ar chúl an dáin, cúlra stairiúil agus cultúrtha iomlán Caoineadh Airt Uí Laoghaire ar fáil don léitheoir.  


amazonChuile íomhá - Gliogáil lena méadú