<< Gabh siar

Ár Scéalta


Acmhainn nua spreagúil idirghníomhach atá dírithe ar mhúinteoirí Gaeilge is ar thuistí is ea Ár Scéalta:Treoir do Shraith 1. Tá 10 scéal lánmhaisithe sa CD - ROM, le carachtair mhealltacha a thabharfaidh réamhrá spraíúil spreagúil don léitheoireacht roinnte do pháistí. Moltar cur chuige i dtreoirleabhar na scéal a chuirfidh go mór a leas oideachasúil. Baintear feidhm as foclóir a bhaineann leis an gclann, le cairde, cluichí, laethe saoire agus eile. Tapóidh múinteoirí agus tuistí Ár Scéalta le fonn gáire agus oiliúint a chur ar pháistí 4-7 bliana. Foilsithe i gcomhar le Coiscéim.


Ar fáil ó Litríocht.com
Chuile íomhá - Gliogáil lena méadú