<< BACK

Les dues Barcelonetes


Aquest llibre recorda la històrica connexió marítima entre Puerto Rico i Catalunya. Feliu Bonocio Llenza, ple d’entusiasme per la vida marinera, va deixar la seva casa a Catalunya a la recerca d’una nova vida al Carib hispà. Establint-se a Puerto Rico, va fundar la ciutat de Barceloneta, que va contribuir enormement a la història comercial de l'illa. En explicar les seves aventures, coneixem la dimensió catalana de la història de Puerto Rico tal com es reflecteix en els cognoms de molts habitants de l’illa i de molts topònims. En català. Per a lectors de totes les edats. Disponible en format de butxaca o llibre electrònic.


This book recalls the historic maritime connection between Puerto Rico and Catalonia.Full of enthusiasm for the seafaring life, Feliu Bonocio Llenza left his home in Catalonia in search of a new life in the Hispanic Caribbean. Establishing himself in Puerto Rico, he founded the town of Barceloneta which made ​​an enormous contribution to the commercial history of the island. By recounting his adventures, we learn the Catalan dimension of the history of Puerto Rico as reflected in the surnames of many islanders and many place names.  In Catalan. For readers of all ages. Available in paperback or e-book format.


amazonAll images - Click to Enlarge