Foilseachán


Filíocht


Cnuasaigh filíochta, idir bhunsaothair agus aistriúcháin, le béim ar leith ar fhilí nach leasc leo meoin na linne seo a shealbhú maille leo siúd ar chuid dá n-aisling fhileata fadhbanna cianaosta an chine. Tá véarsaíocht a chloínn le meadarachtaí traidisiúnta, is a mhalairt, ar fáil anseo. An t-aon choinníoll a shásaíonn muid: nuaíocht a bheith sa tsaothar..

 
2016 – The Selected Satires of Kevin Higgins

2016 – The Selected Satires of Kevin Higgins

Bean Árann/A Woman of Aran

Bean Árann/A Woman of Aran

GiB - A Modest Exposure

GiB - A Modest Exposure

Llanto por la muerte de Art Ó Laoire/Caoineadh Airt Uí Laoire

Llanto por la muerte de Art Ó Laoire/Caoineadh Airt Uí Laoire

THE COLOUR YELLOW & THE NUMBER 19

THE COLOUR YELLOW & THE NUMBER 19